دریافت فایل(پروژه پایانی کسب و کار کوچک)

تحقیق پایانی کسب و کار کوچکطرح كسب و كار سندی مكتوب است كه جزئیات كسب و كار پیشنهادی را مشخص میكند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت كنونی ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و كلیه جوانب آن را ارزیابی كندطرح هم برای صاحب آن و هم برای حمپروژه پایانی کسب و کار کوچک||دی ام41009158|dmc40064827|پروژه پایانی کسب و کار کوچک
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه پایانی کسب و کار کوچک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق پایانی کسب و کار کوچکطرح كسب و كار سندی مكتوب است كه جزئیات كسب و كار پیشنهادی را مشخص میكند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت كنونی ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و كلیه جوانب آن را ارزیابی كندطرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت كنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است:1- مهم آن است كه مالك درباره هدف خود از كسب و كار و منابعی كه برای آن نیاز دارد به دقت فكر كند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی كمك خواهد كرد.2- بعید به نظر میرسد كه مالك كسب و كار، برای راه اندازی آن سرمایه كافی داشته باشد. حمایت كنندگان مالی-بانكها یا سرمایه گذاران ریسكی-باید متقاعد شوند كه سرمایه گذاری در كسب و كار جدید، منطقی و درست است.3- فرض بر این است كه اگر كسب و كار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب آن و هم برای حمایت كنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و قبل از هدر رفتن مقدار زیادی از زمان و هزینه، شناسایی كننداجزای یك طرح كسب و كار:1- اهداف كلی2- مشخصات مجری طرح و همكاران3- تعریف و توصیف كسب و كار4- تحلیل استراتژی بازار5- تحلیل مالی6- خلاصهطرح كسب و كار نشان دهنده چیست؟آماده كردن یك طرح كسب و كار نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست ، بلكه تحقق طرح ، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن طرح یك مرحله میانی مهم است. طرح نشان می دهد كه بمنظور یك كسب و كار محرز ، بررسیهای دقیق در ایجاد كسب و كار انجام شده است و برای راه اندازی آن كارآفرین ، وظیفه اش را انجام داده استهدف طرحوجود یك طرح كسب و كار رسمی ، صرفنظر از اندازه كسب و كار آن ، به همان اندازه كه برای راه اندازی مهم است برای یك كسب و كار برقرار ( محرز ) نیز مهم است.این طرح چهار عمل اصلی را بصورت زیر انجام می دهد1- به مدیر یا كارآفرین كمك می كند كه جوانب و پیشرفت تحقیق یا كسب و كارش را مشخص ، متمركز و بررسی كنند2- یك چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد می كند تا در آن یك حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می كند3- بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاكره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمایندگی ، بانكها ، سرمایه گذاران و ... بكار می رود.4- معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی كسب و كار در برابرآنچه كه باید باشد، ارائه می دهدهمانطور كه دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرحهای كسب و كار مانند هم نیز وجود ندارد. از آنجائیكه ، برخی موضوعات در طرح به یك طیفی از كسب و كارها مرتبط هستند بنابراین این امر مهم است كه مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردی متناسب باشد. با این حال ، بیشتر طرح ها از یك ساختار آزموده شده و نظر عمومی بر روی ( در مورد ) آماده سازی طرحی ك بطور وسیعی قابل اجراست متابعت می كنند.طرح كسب و كار می بایست نگرشی واقع بین از پیش بینی ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود می آورد كه طرح باید در آن فعالیت كند و نهایتا" یا موفق می شود یا شكست می خورد. برای مدیران و یا كارآفرینانی كه به دنبال حمایت خارجی هستند ، آماده كردن یك طرح جامع ، موقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد كرد. عدم وجود یك طرح منطقی ، یقینا شكست را حتمی خواهد كرداهمیت پروسهایجاد یك طرح كسب و كار رضایت بخش امری پردردسر ، اما ضروری است ، روند برنامه ریزی ، مدیران یا كارآفرینان را وادار می كند كه كاملا دریابند آنچه را كه می خواهند بدست بیاورند و اینكه چطور و كی آنرا انجام دهند. حتی اگر هیچ حمایت خارجی هم نیاز نباشد ، طرح كسب و كار می تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهانی نقش حیاتی را بازی كند.برای عده بسیار زیادی از كارآفرینان و طراحان ، روند طرح ریزی (‌ فكر ، مذاكره ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ) به اندازه طرح نهایی و یا حتی بیشتر از آن مفید است.بنابراین حتی اگر به یك طرح رسمی نیاز ندارید ، درباره روند طرح ریزی بطور دقیقی فكر كند. این كار می تواند سود زیادی برای طرح كسب و كار شما داشته باشد.هفته های بسیار زیاد كار سخت و پیش نویسهای متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق كار پیش بینی كنید. یك طرح مكتوب واضح با بسته بندی جذاب سبب خواهد شد تا حامیان ، سرمایه گذاران و ... آسانتر به آن گرایش پیدا كنند . یك طرح كسب و كار كاملا آماده نشان خواهد داد كه مدیران یا كارآفرینان، كار را می شناسند و آنها را برای پیشرفت طرح بر حسب فرآوریها ، مدیریت ، سرمایه ها و مهمتر از همه بازارهای اقتصادی و رقابت اندیشیده انددانلود تحقیق پایانی کسب و کار کوچک

مطالب دیگر:
🔗تحقیق تاريخچه بيماري ايدز🔗تحقیق تاريخچه پست در ايران🔗تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل🔗تحقیق تاريخ پيدايش HACCP🔗تحقیق تاريخچه ضرب سكه🔗تحقیق تاريخ هنر طراحي🔗تحقیق تاريخ هنر ايران🔗تحقیق تاريخ ملي كردن صنعت نفت🔗تحقیق مکان های دیدنی مالزی🔗تحقیق شهرنشینی🔗تحقیق آشنایی با شهر رشت🔗تحقیق شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن🔗تحقیق صنعت جهانگردي در جهان🔗پاورپوینت بتن، انواع آن و کاربرد🔗تحقیق كوهنوردى و خطرات کوهستان🔗پاورپوینت بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت🔗پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95🔗تحقیق بررسی کامل شهر کاشان🔗تحقیق بررسی كيفيت وكميت جمعيت🔗پاورپوینت پادماده🔗پاورپوینت پايش و ارزشيابی برنامه EPI🔗تحقیق قنات🔗تحقیق جهانگردي و هتل داري🔗پاورپوینت پتانسیل عمل🔗تحقیق بررسی شهرستان فريمان