دریافت فایل(پروژه پایانی معرفی JIT)

فهرست موضوع صفحه فصل اول:معرفی JIT ------------------------------------------ 5 تاریخچه وتکامل تولید بهنگام -------------------------------------------- 6 تعریف نظام بهنگام ------------------------------------------------------ 9 نظام بهنگام دریک نگاپروژه پایانی معرفی JIT||دی ام41009347|dmc40064827|پروژه پایانی معرفی JIT
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه پایانی معرفی JIT آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست

موضوع صفحه

فصل اول:معرفی JIT ------------------------------------------ 5

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام -------------------------------------------- 6

تعریف نظام بهنگام ------------------------------------------------------ 9

نظام بهنگام دریک نگاه ------------------------------------------------- 10

مبانی تولید بهنگام ----------------------------------------------------- 14

اجزای تولید بهنگام ---------------------------------------------------- 15

اهداف تولید بهنگام ---------------------------------------------------- 18

مزایاومحدودیتهای JIT ------------------------------------------------ 20

منطق اجرایJIT ------------------------------------------------------23

پیش نیازهای یک برنامه JIT --------------------------------------------26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ------------------------------------------- 27

فصل دوم:اجرای برنامه JIT ------------------------------------ 36

مقدمه ------------------------------------------------------------- 37

1- ایجاد یک استراتژی اجرایی ------------------------------------------ 38

2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا --------------------------------------- 40

1-2-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود------------------------- 42

2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ---------------------- 43

3- سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ------------------------------- 43

4- تحقیق های آزمایشی(راهنما) ---------------------------------------- 47

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها ---------------------------- 48

1-5- مقاومت کارکنان --------------------------------------------- 49

2-5- اتحادیه ها ------------------------------------------------ 50

6- فرایند اجرای JIT ------------------------------------------------ 52

فصل سوم:کنترل JIT ---------------------------------------- 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ---------------------------------------------- 55

سیستم کانبان ------------------------------------------------------ 56

وظایف کانبان ----------------------------------------------------- 56

تولید یکنواخت ---------------------------------------------------- 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه --------------------------------------- 60

اجرای سیستم کانبان ------------------------------------------------ 61

وظایف کانبان ---------------------------------------------------- 63

انواع جریان مواد -------------------------------------------------- 64

گردش کانبان --------------------------------------------------- 67

وسعت عمل کانبان ------------------------------------------------ 69

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا --------------------- 71

شرکت تویوتا -------------------------------------------- 72

مقدمه ------------------------------------------------------- 73

تاریخچه ---------------------------------------------------------- 73

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ------------------------------------------- 74

تولیدبهنگام(JIT) --------------------------------------------------- 76

کانبان ----------------------------------------------------------- 76

JIDOKA ------------------------------------------------------ 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا ----------------------------------------------- 77

فرهنگ سازمانی وارزشها ---------------------------------------------- 78

آینده ------------------------------------------------------------ 78

تشریح مفاهیم ----------------------------------------------------- 80

واژه نامه انگلیسی- فارسی -------------------------------------------- 83

فهرست منابع ------------------------------------------------------ 85

« فهرست جداول »

عنوان صفحه

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام -------------------------------------------- 13

« فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام --------------------------------------------------- 20

برنامه ریزی نظام بهنگام ------------------------------------------------- 20

سیستم حلقه بسته ---------------------------------------------------- 61

سیستم رانش به جلو ------------------------------------------------- 65

سیستم کششی ازجلو ------------------------------------------------- 67

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه ---------------------------------- 70


مطالب دیگر:
📃پاورپوینت پردازش ابری مزایای نرم افزارهای غیر نصبی📃پاورپوینت مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی و حسابداری📃پاورپوینت آمادگی ازدواج📃پاورپوینت اثر بخشی یک درخت تصمیم📃پاورپوينت موتور های پله ای📃پاورپوینت نظریات فروید📃پاورپوینت دلیل حملات درشبکه های کامپیوتری و انواع روشهای پیشگیری📃پاورپوینت گذری بر علم بیومتریک و کاربردهای آن📃پاورپوینت عناصر و ویژگیهای اساسی رایانش ابری📃پاورپوینت تدوین استانداردها از دیدگاه مسایل سیاسی📃پاورپوینت تشریح و توصیف سبکهای ارتباطی📃پاورپوینت مروري بر کلاسترينگ📃پاورپوينت مهندسی نرم افزار 1📃پاورپوینت شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی📃متن کامل مدیریت سرمایه گذاری - چارلز پی جونز📃پاورپوینت مقايسه مفاهيم فروش وبازاريابی📃پاورپوینت تولید مثل جنسی در یاخته📃پاورپوینت تکنیک های آرام سازی📃پاورپوینت انواع نرم افزار ها در مهندسی برق📃پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک گهری📃پاورپوینت انواع مكالمات با استفاده از VOIP📃پاورپوینت جزوه کتاب و درس مدیریت استراتژیک📃پاورپوینت لزوم استفاده از سیستم ارت و روشهای نصب آن📃پاورپوینت نظام وپایه های توسعه در اسلام📃پاورپوینت سیکل مسیریابی و پارامترهای آن