دریافت فایل(پروژه پایانی فلزات سنگین)

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق 1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................1 1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق.....................پروژه پایانی فلزات سنگین||دی ام41009441|dmc40064827|پروژه پایانی فلزات سنگین
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه پایانی فلزات سنگین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................1

1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق.....................................................................................2

1-2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................................2

1-2-2- فرضیات تحقیق ...........................................................................................................2

1-2-3- سئوالات تحقیق...........................................................................................................2

1-3- روش تحقیق و پژوهش........................................................................................................3

فصل دوم : كلیات تحقیق

2-1- فلزات سنگین.......................................................................................................................4

2-1-1- منشاء فلزات سنگین.....................................................................................................5

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب .............................................................................................6

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگی آن در انسان.................................6

2-2-2- اثر آلوده كنندگی سرب در آب دریا و ماهیان............................................................8

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن...............................................................................................9

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده كنندگی آن بر انسان.................9

2-3-2-اثر آلوده كنندگی آهن در آب دریا و ماهیان............................................................11

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز.......................................................................................................25

3-2- روش كار..........................................................................................................................25

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی....................................................................................28

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی......................................................................29

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله..............................................................31

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات........................................................32

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات.........................................................................................33

فصل چهارم : نتایج تحقیق .......................................................................................................35

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها.................................................................................................43

منابع :.......................................................................................................................................49

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................55


مطالب دیگر:
🔍تحقیق تاريخچه راديو و تلويزيون🔍تحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعي🔍تحقیق تاريخچه کونگ فوتوآ🔍پاورپوینت ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد بر كشور ايتاليا🔍پاورپوینت آميزه هاي بازاريابي🔍پاورپوینت بودجه بندی🔍پاورپوینت خلاصه کتاب پدر پولدار پدر بی پول تالیف رابرت کیوساکی🔍پاورپوینت بررسی موانع کلی در فرآیند یاددهی- یادگیری درس فیزیک1🔍پاورپوینت نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد🔍پاورپوینت هزینه یابی برمبنای فعالیت🔍پاورپوینت موتورهای جستجوگر🔍پاورپوینت آموزش قرآن برای پایه های چهارم و پنجم ابتدايي🔍پاورپوینت مدرسان قرآن کريم پايه های دوم و ششم ابتدايي🔍پاورپوینت نقش حجاري شده شناگر بر روي سنگ🔍تحقیق تاريخچه هندبال در جهان🔍پاورپوینت نماتد غده و ريشه🔍تحقیق تبخيرکننده ها🔍نیایش آب🔍تحقیق ترکيب هاي يوني🔍تحقیق تركيبات و مخلوط هاي شيميايي🔍معرفی نمودار تعادلي آهن و كربن FE-C🔍مجموعه تست شیمی 2🔍تحقیق تعریف سوخت🔍تحقیق روش هاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا🔍پاورپوینت مناجات